Проучвания на църквата "Св. Параскева"
От Дунав до Западния Балкан meilto:kevam@interbgc.com